szkola sm

Kierunki

KIERUNEK TERAPEUTYCZNY Z ELEMENTAMI ROZWOJU OSOBOWOŚCI

Tytuł Instruktor Terapii Uzależnień

Oferta tego kierunku przeznaczona jest dla osób:

 • zainteresowanych uzyskaniem dyplomu Instruktora Terapii Uzależnień w specjalizacji uzależnienia psychiczne, które chcą nauczyć się jak pracować terapeutycznie z innymi
 • zainteresowanych podnoszeniem potencjału osobistego, własnym rozwojem oraz poprawą stosunków z innymi ludźmi.

Absolwenci mogą prowadzić gabinety terapeutyczne specjalizujące się w doradztwie indywidualnym, partnerskim i zawodowym, łączące w sobie metody pracy z podświadomością oraz techniki neurolingwistycznego programowania.

Zajęcia to także możliwość pracy nad sobą w grupie osób o podobnych zainteresowaniach. Pokazujemy, w jaki sposób radzić sobie w świecie wyzwań, problemów i stresów oraz tworzyć szczęśliwe i udane związki międzyludzkie.

W programie kierunku między innymi:

 • budowanie pewności siebie
 • asertywność i komunikacja
 • sztuka prezentacji
 • psychologia osobowości
 • psychologia społeczna
 • socjopsychologia
 • terapia Gestalt
 • terapia kliniczna
 • psychoterapia
 • terapia rodzinna
 • terapia indywidualna
 • terapia partnerska
 • metody pracy z podświadomością
 • zasady działania podświadomości
 • techniki samokontroli umysłu oraz twórczego myślenia
 • radykalne wybaczanie
 • terapia regresywna
 • praca z wewnętrznym dzieckiem
 • NLP
 
Program do pobrania

POBIERZ Program Kierunek Terapeutyczny z elementami Rozowju Osobowości (pdf)

Korzyści:

 • Zdobycie dyplomu Instruktora Terapii Uzależnień (nr zawodu 325903)
 • Możliwość otwarcia własnego gabinetu terapeutycznego i prowadzenia konsultacji terapeutycznych
 • Zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, dla osób związanych z poradnictwem psychologicznym (absolwentów resocjalizacji, psychologii i psychopedagogiki)
 • Dokształcanie w placówce o profilu nowoczesnej psychologii, bez konieczności odbywania nauki w szkołach wyższych
 • Rozwój osobisty oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w realiach życia
 • Zrozumienie motywów swoich działań i zachowań
 • Poprawa relacji z innymi
 • Większy spokój i brak niepotrzebnych emocji w codziennym życiu

I. Umiejętności:

 • rozpoznania typu osobowości i doradztwa osobowości oraz zasad działania grupy
 • dobrania właściwych metod i technik terapeutycznych
 • pracy z klientem/pacjentem nad wzmocnieniem jego samooceny i poczucia bezpieczeństwa
 • skutecznego wyrażania emocji i pokonywania barier komunikacyjnych
 • rozpoznania profilu charakterologicznego
 • tworzenia pytań terapeutycznych
 • prowadzenia gabinetu terapeutycznego i udzielania pomocy terapeutycznej w rozwiązywaniu problemów
 • pracy z uzależnionymi
 • prowadzenia warsztatu terapeutycznego w rodzinie oraz związku
 • zmiany ograniczających przekonań
 • rozbudzenia potencjału twórczego myślenia
 • tworzenia zgodnych i spójnych związków rodzinnych oraz partnerskich

II. Zatrudnienie:

 • własny gabinet terapeutyczny
 • doradztwo osobowości i coaching życiowy
 • trener rozwoju osobistego
 • praca z osobami uzależnionymi
 • konsultacje terapeutyczne

 

Kierunek Tytuł Uprawnia do:

Terapeutyczny z elementami Rozwoju Osobowości

INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ (325903)

Specjalizacja - uzależnienia psychiczne w terapii grupowej i indywidualnej

 • otwarcia własnego gabinetu i prowadzenia konsultacji terapeutycznych
 • pracy jako terapeuta
 • otwarcia własnej praktyki jako trener rozwoju osobowości/coach

Numery zawodów zgodne z klasyfikacją zawodów dla potrzeb rynku pracy.