efs naglowek

Nowoczesny Terapeuta

W dniu 27 maja 2013 r. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach projektu "Nowoczesny Terapeuta"

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i życzymy powodzenia w dalszym rozwoju zawodowym.

EFS w

EFS z

 

Czytaj więcej...

Terapeuta na miarę XXI wieku

W dniu 12 grudnia 2012 r. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach projektu "Terapeuta na miarę XXI wieku"

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i życzymy powodzenia w dalszym rozwoju zawodowym.

Czytaj więcej...

Trener na miarę XXI wieku

Projekt TRENER NA MIARĘ XXI WIEKU realizowany był w okresie 1.09.2009 – 31.07.2011.

Był on skierowany do osób, które wykonują zawód trenera i pragną podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz osób, które dopiero w przyszłości zamierzają związać się z tym zawodem.Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji trenerów i przyszłych trenerów. W projekcie udział wzięło 60 osób. Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.